The James Bond Dossier

Sist endret: 3. February 2012

en litterær analyse

I 1963 bestemte forfatteren Kingsley Amis seg for å skrive et essay der han så på Ian Flemings Bond-romaner ut i fra et littereræranalytisk ståsted. Målet var et essay på 5000 ord, men resultatet ble boken The James Bond Dossier, en bok på 180 sider som ble utgitt i 1965.

The James Bond Dossier

The James Bond Dossier - Signet 1966

 

The James Bond Dossier var den første litterære analysen som ble utgitt om Fleming og hans Bond. Boken er delt inn i fjorten kapitler, som hver tar seg av et element ved historiene. Boken tar for seg alle romanene og novellene skrevet av Fleming, med unntak av novellesamlingen Octopussy and the Living Daylights (1966). Hovedpoenget som Amis argumenterer for, er at Flemings bøker er komplekse litterære verk, og ikke kan avskrives som simpel kisoklitteratur. Og at de fortjente e grundig gjennomgang, siden de hadde en så massiv leserskare på denne tiden.

Innholdet i The James Bond Dossier:

Kapittel 1 – The man who is only a silhouette
Om Bonds yrke

Kapittel 2 – Sit down, 007
Om Bonds egenskaper

Kapittel 3 – Going slowly to pieces
Om Bonds svakheter

Kapittel 4 – No woman had ever held this man
Om Bonds forhold til kvinner.

Kapittel 5 – Beautiful firm breasts
Om kvinnene i Bond møter

Kapittel 6 – A glint of red
Om fiendene Bond kjemper mot.

Kapittel 7 – Damnably clear gray eyes
Om M, Bonds sjef.

Kapittel 8 – Warm dry hadshakes
Om Bonds allierte

Kapittel 9 – We may be slow, but…
Om utlendinger

Kapittel 10 – Elegant scene
Om England

Kapittel 11 – The Shertel-Sachsenberg System
Om Flemings sans for detaljer (The Fleming Effect)

Kapittel 12 – Y*b**nna mat!
Om faktafeil i historiene

Kapittel 13 – Upas-tree
Om usannsynligheter i historiene

Kapittel 14 – The beautiful red and black fish
Om Flemings skrivestil

Appendix A – Science fiction

Appendix B – Literature and escape

Appendix C – “Sadism”

Reference guide
Tabell med følgende fakta fra alle historiene: Sted, kvinner, skurk, skurkens plan, skurkens arbeidsgiver,skurkens håndtlangere, Bonds hjelpere, høydepunkter og Amis’ notater.

Tre år senere ble Kingsley Amis’ egen Bond roman, Colonel Sun, utgitt.

Stikkord: ,