Om siden

Sist endret: 1. February 2012

I Hennes Majestets hemmelige tjeneste er en fanside dedikert til James Bond og alt som kan relateres til han. Siden er privat og har ingen forbindelse med MGM, Danjaq, LCC, UA eller noen andre av James Bonds rettighetshavere.
Siden blir oppdatert med ujevne mellomrom.

Litt om bruken av engelske og norske titler

Som en hovedregel på siden blir alle titler (filmtitler, boktitler, spilltitler osv.) sortert etter den engelske originaltittelen. Men der det finnes en norsk tittel, blir denne listet opp på gjeldende side. Som et eksempel: Filmen A View to a Kill blir alltid omtalt med den engelske originaltittelen, men den norske tittelen Med døden i sikte er også listet på alle filmsidene.

Dette blir gjort siden mange av titlene (særlig bøkene utgitt etter Fleming) ikke er utgitt i Norge, og for å unngå en blanding av engelske og norske titler på sidene. Unntakene er oversikten over norske bokutgivelser og tegnerserieindeksen.

Litt historie

Siden så først nettets lys i februar 2001, og har siden den gang vært innom flere versjoner. Under er en liten oppsummering

Versjon 1 – februar 2001 – http://home.enter.vg/jbond007/
Siden opprettet
Versjon 2 – 2002 – http://home.no.net/ohmss/
Utvidet med PHP-funksjoner
Versjon 3 – høsten 2003 – http://www.grrgh.com/007/
PHP med database, mer plass
Versjon 4 – mars 2005 – http://www.nullnullsju.net/
Eget domene, ansiktsløfting
Versjon 4.5 – juli 2008
Ansiktsløfting
Versjon 5 – mai 2010
Redesign
Versjon 6 – januar 2012
Portet siden til WordPress

Kontakt

Kommantarer, spørsmål eller tips? Kontakt oss på  post@nullnullsju.net eller på twitter på twitter.com/nullnullsju.