James Bond-historier skrevet for Semic

Sist endret: 10. July 2013

I 1983 begynte Semic Nordisk Forlag, som ga ut James Bond-blader i Norge, Sverige, og Finland, å publisere egne Bond-historier på lisens. Det ble tilsammen 44 egne Semic-historier, som ble publisert sammen med de engelske avisstripene. Det var en liten gruppe som skrev og tegnet, deriblandt norske Sverre Årnes. Historiene ble også solgt til blader i andre land, som Danmark, Spania, og Nederland.

Nedenfor er en oversikt over alle historiene, og når de dukket opp i det norske James Bond-bladet.

Den gyldne triangel
Johann Vlaanderen/Ramon Escolano Metaute
Publisert i James Bond 1/83

Operasjon Jungle Devils
Sverre Årnes/Ramon Escolano Metaute
Publisert i James Bond 5/83
Også publisert med tittelen Jungelens djevler i James Bond 4/92

Slavehandlerne
Jack Sutter/Ramon Escolano Metaute
Publisert i James Bond 6/83

Kodenavn Nemesis
Jack Sutter/Josep Gual
Publisert i James Bond 7/83 og 4/91

Operasjon Burma
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 7/84

Likvider Bond!
Jack Sutter/Josep Gual
Publisert i James Bond 2/84 og 7/91

Den hvite døden
Sverre Årnes/Juan Samporas
Publisert i James Bond 3/84

Dødelig dobbeltspill
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond Årsalbum 1985

Operasjon Little 
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 4/84

Den gale keiseren
Peter Sparring/Josep Gaul
Publisert i James Bond 6/84

Operasjon Juggernaut
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 2/85

Operasjon UFO
Sverre Årnes/Josep Gual
Publisert i James Bond 1/85

Operasjon Blücher
Sverre Årnes/Josep Gual
Publisert i James Bond 4/85

Kodenavn Romeo
Sverre Årnes/Josep Gual
Publisert i James Bond 5/85

Den grønne døden
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 6/85

Døden på Tahiti
Sverre Årnes/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 1/86

Bruden fra Balkan
Bill Harrington/Josep Gual
Publisert i James Bond 3/86

Kinesisk eske
Bill Harrington/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 4/86

Dataterror
Sverre Årnes/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 6/86

Eksperiment Z
Bill Harrington/Manuel Carmona
Publisert i James Bond 8/86

Døden i Firenze
Bill Harrington/Manuel Carmona
Publisert i James Bond 2/87

Dødelig dobbeltgjenger
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 4/87

Gresk ild
Bill Harrington/Manuel Carmona
Publisert i James Bond 5/87

Siste par ut
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 2/93

Drepende musikk
Bill Harrington/Manuel Carmona
Publisert i James Bond 6/87

Spionfellen
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 8/87

Amazonene
Bill Harrington/Josep Gual
Publisert i James Bond I/88

Dødelig sand
Bill Harrington/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 3/88

Tid for terror
Bill Harrington/Manuel Carmona
Publisert i James Bond 5/88

Den 13. dommeren
Bill Harrington/Josep Gual
Publisert i James Bond 7/88

Flukten fra Vietnam
Bill Harrington/Manuel Carmona
Publisert i James Bond 8/88

De udødlige
Bill Harrington/Martin Salvador
Publisert i James Bond 1/89

Intrige i Istanbul
Bill Harrington/Manuel Carmona
Publisert i James Bond 2/89

Kommando Cuba
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 3/89

Dødelig dose
Sverre Årnes/Josep Gual
Publisert i James Bond 5/89

Med døden i sikte
Bill Harrington/Manuel Carmona
Publisert i James Bond 6/89

Robo-Killer
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 3/90

Dance Macabre
Bill Harrington/Josep Gual
Publisert i James Bond 7/89

Operasjon Uboki
Bill Harrington/Josep Gual
Publisert i James Bond 8/89

Levende død
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 7/90

Dekknavn: Mr. Blue
Jack Sutter/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 9/90

Farvel, Mr. Bond
Bill Harrington/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 1/91

Operasjon Yakuza
Ian Mennell/Juan Sarompas
Publisert i James Bond 5/91

Giftfabrikken
Ian Mennell/Juan Sarompas
Aldri publisert i Norge

Stikkord: